Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Agora zdecydowała o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów GoldenLine do ich szacowanej wartości odzyskiwalnej, podała spółka. Wpływ odpisu aktualizującego na skonsolidowany wynik netto Agory to około 6,5 mln zł w IV kw. 2019 r.

"Prowadzone analizy wykazały konieczność dokonania korekty wyceny aktywów spółki GoldenLine oraz udziałów Agory w tej spółce m.in. ze względu na niezrealizowanie przez spółkę założonych na 2019 r. celów finansowych i operacyjnych. Zarząd spółki zdecydował się w związku z tym na dokonanie odpisu aktualizującego wartości aktywów GoldenLine do ich szacowanej wartości odzyskiwalnej" - czytamy w komunikacie.

Wpływ odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki GoldenLine na jednostkowy wynik netto Agory to około 11,2 mln zł. Wpływ odpisu na skonsolidowany wynik netto to około 6,5 mln zł, a na skonsolidowany EBIT to około 7,4 mln zł w IV kwartale 2019 r., podano także.

"Jednocześnie spółka informuje, że szacowane odpisy mają charakter jednorazowy i niepieniężny oraz nie wpłyną na sytuację płynnościową spółki i grupy ani na jej zamierzenia strategiczne" - czytamy dalej.

Ostateczne informacje na temat odpisów aktualizujących Agora przedstawi w sprawozdaniu finansowym za 2019 r.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)