GUS: Produkcja gazu ziemnego wzrosła o 3,7%, ropy naftowej spadła o 6,3% w 2019Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Produkcja gazu ziemnego (stanie ciekłym lub gazowym) zwiększyła się o 3,7% r/r do 5 539 hm3 w 2019 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) spadła w 2019 r. o 6,3% r/r do 832 tys. ton.

W samym grudniu 2019 r. produkcja gazu ziemnego wyniosła 468 hm3, co oznacza spadek o 2,3% r/r i wzrost o 3,7 m/m. Produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych spadła o 5,7% r/r i wzrosła o 3,2% m/m do 75,2 tys. ton w grudniu 2019 r.

(ISBnews)