Jak podkreślił Kantar, składający się na Consumer Index wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju wzrósł o 0,2 pkt. i wyniósł 2,6 pkt. Druga składowa indeksu - wskaźnik oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych wzrósł o 1,2 pkt. do 4,2 pkt.

Kantar Consumer Index jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od -100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki. (PAP)