Akcjonariusze Elemental zdecydują 24 II o upoważnieniu do podwyższania kapitału


Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Elemental Holding zdecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisje do 34 093 213 akcji w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, wynika z projektów uchwał zwołanego na dzień 24 lutego.
"Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego [...] wygasa z dniem 23 lutego 2023 r. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych [...] w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru" - czytamy w projekcie uchwały.
Uzasadnieniem upoważnienia zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i przyspieszenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, co będzie prowadziło do ułatwienia w pozyskiwaniu środków na dalszy rozwój spółki i grupy kapitałowej, stwierdzono w informacji.
"Zarząd spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb spółki, co spowoduje, że ewentualne negocjacje z przyszłymi inwestorami będą elastyczne i skuteczne. Pozyskiwanie finansowania z podwyższenia kapitału zakładowego stanowi - zdaniem zarządu – jeden z najefektywniejszych i najtańszych sposobów pozyskania kapitału na rozwój prowadzonej działalności. Dynamika rozwoju grupy kapitałowej Elemental Holding, wskazuje uzasadniona potrzebę pozyskania środków finansowych w celu skutecznej realizacji strategii spółki" - czytamy dalej.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)