Archicom wyemituje obligacje serii M5: 2020 do łącznej wartości nom. 90 mln zł


Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Archicom podjął uchwałę w sprawie emisji odsetkowych obligacji na okaziciela serii M5/2020 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, w maksymalnej liczbie 90 tys. sztuk o maksymalnej wartości nominalnej równej 90 mln zł, podała spółka.
"Podstawą emisji obligacji jest umowa programowa dotycząca programu emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 250 000 000 zł z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami zawarta przez spółkę z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie. Emisja obligacji odbywać się będzie na warunkach określonych przez zarząd spółki" - czytamy w komunikacie.
Cel emisji obligacji nie został określony, wskazano również.
"Ostateczny termin wykupu obligacji został ustalony na 7 luty 2022 r. Oprocentowanie obligacji będzie ustalone według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 3 -miesięcznych (WIBOR 3M), powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,45 % w skali roku. Okres odsetkowy wynosi 3 miesiące" - czytamy dalej.
Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (ASO).
7 stycznia Archicom informował, że planuje wyemitowanie w terminie do 28 lutego 2020 roku obligacji w ramach programu z 2016 r., podała spółka.
Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 484,47 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)