Jak podkreśliło PGNiG, HugeTECH pozyskał na realizację programu akceleracyjnego IDEA Global grant w wysokości 9,6 mln zł od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która nadzoruje Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, znany jako Scale Up. Głównym celem programu jest wyłonienie, a następnie akceleracja projektów, które w największym stopniu przyczynią się do zwiększenia zakresu współpracy mikro- i małych przedsiębiorców z odbiorcami technologii.

Startupy, które zakwalifikują się do akceleracji, muszą być gotowe do sprawnego rozwoju swojego projektu, by pozyskać do współpracy strategicznego partnera biznesowego – potencjalnego odbiorcę technologii. Rolę takiego partnera w programie akceleracyjnym IDEA Global będzie pełnić PGNiG.

"PGNiG posiada już spore doświadczenie we współpracy ze startupami nie tylko w ramach partnerskich programów akceleracyjnych, ale też dzięki prowadzeniu własnych działań scoutingowych realizowanych pod marką InnVento. Współpracę z HugeTECH zaplanowaliśmy na najbliższe dwa lata. Będziemy wybierać startupy, których rozwiązania technologiczne będą odpowiadać na nasze potrzeby rozwojowe" – powiedział wiceprezes ds. rozwoju PGNiG Arkadiusz Sekściński. "Kluczowe będzie dla nas przeprowadzenie pilotaży wybranych projektów, a w przypadku pomyślnych testów – możliwość komercyjnego wykorzystania i wdrożenie" – dodał.

"Wiemy, że łączenie szybkości i elastyczności startupów z zasobami i wiedzą dużych odbiorców jest trudnym, a także często skomplikowanym procesem organizacyjnym. Dlatego jako akcelerator udrażniamy swobodny przepływ idei i projektów, generując wartość dodaną na styku startup – korporacja. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca z PGNiG otworzy nowe możliwości dla startupów" – ocenił prezes HugeTECH Daniel Dereniowski.

Jak przypomniało PGNiG, w ramach poprzedniej edycji Scale Up spółka współpracowała z akceleratorem MIT Enterprise Forum Poland, a w ubiegłym roku ze Startup Hub Poland przy programie Poland Prize adresowanym do startupów z zagranicy.

"Jako partner i odbiorca technologii w programie akceleracyjnym PGNiG ma możliwość wyboru i podejmowania decyzji, z którymi startupami będzie bezpośrednio współpracować. Kompleksowy proces akceleracji i przygotowanie pilotaży będą pokrywane z dotacji PARP" – wyjaśnił Sekściński.(PAP)