Akcjonariusze Brastera odstapili od głosowania ws. emisji akcji serii OWarszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Brastera odstąpili od głosowania nad uchwałą dotycząca emisji akcji serii O bez prawa poboru, z powodu braku kworum, podała spółka.

Podczas dzisiejszego NWZ akcjonariusze mieli zdecydować o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 13 043 479 akcji serii O, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)