Elektrotim prognozuje 18,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r.Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Elektrotim opublikował prognozę jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych na 2020 rok, która przewiduje przychody grupy kapitałowej na poziomie 328 mln zł i zysk netto wysokości 18,4 mln zł, podała spółka.

"Prognoza jednostkowych wyników finansowych Elektrotim na rok 2020 przedstawia się następująco:
Przychody ze sprzedaży: 241 500 tys. zł
Zysk operacyjny: 20 000 tys. zł
Zysk netto: 15 000 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

"Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej Elektrotim na rok 2020 przedstawia się następująco:
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 328 000 tys. zł
Skonsolidowany zysk operacyjny: 24 500 tys. zł
Skonsolidowany zysk netto: 18 400 tys. zł" - czytamy dalej.

Spółka zastrzegła, że zarząd na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania ww. prognozy i będzie dokonywać oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników (co kwartał), również w kontekście ewentualnej korekty.

Elektrotim zdecydował się na opublikowanie prognozy ze względu na wdrożoną do realizacji "strategię Elektrotim na lata 2019-2022", podano także.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2018 r. miał 310,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)