W liście do uczestników konwencji Solidarnej Polski prezes PiS podkreślił, że wymiar sprawiedliwości musi służyć obywatelom, społeczeństwu, a „nie stanowić pozostającą de facto poza wszelką kontrolą zamkniętą +nadzwyczajną kastę+, która może sobie na wszystko pozwolić”.

„My ze swej drogi nie zejdziemy. Dalej będziemy reformować wymiar sprawiedliwości, bo tego potrzebuje Rzeczpospolita i jej obywatele. Nie ugniemy się pod naciskami ani wewnętrznymi, ani zewnętrznymi” – podkreślił Kaczyński.

Oświadczył, że z traktatów europejskich jasno wynika, że sprawy ustrojowe wymiaru sprawiedliwości leżą w gestii państw członkowskich.

„A zatem chce się nas przymusić do tego, by Polska godziła się na łamanie traktatów, a przez to sama uznała się za państwo członkowskie drugiej kategorii wobec którego można sobie pozwalać na działania pozaprawne, niezgodne z traktatami europejskimi. To podcięłoby naszej Ojczyźnie skrzydła i skazało ją trwale na status państwa zależnego. A na to nigdy nie wyrazimy zgody” – podkreślił prezes PiS.

>>> Czytaj też: Popis arogancji Nawackiego może być iskierką przyłożoną do lontu [FELIETON]