Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń-grudzień 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku:

wartość zmiana (proc.)
mld EUR
saldo handlu zagranicznego 1,8
eksport 235,8 5,5
import 234,0 2,6
mld USD
saldo handlu zagranicznego 2,0
eksport 264,5 -0,1
import 262,5 -2,8