PZ Cormay kupił w wezwaniu 188 983 akcji OrpheeWarszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - PZ Cormay, w ramach wezwania na akcje Orphee, kupił 188 983 akcje tej spółki, podał Dom Maklerski Trigon, pośredniczący w wezwaniu.

"(...) Trigon Dom Maklerski działając jako podmiot pośredniczący w wezwaniu niniejzym informuje, że przedmiotem transakcji giełdowej zawartej w ramach wezwania w dniu 11 lutego 2019r., było 188 983 akcji spółki" -czytamy w komunikacie.

Rozliczenie transakcji nastąpi 14 lutego.

W grudniu ub. r. PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę.

Wówczas podano, że wzywający zamierza przeprowadzić proces mający na celu wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu zgodnie z art. 91 Ustawy i przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)