Kilka dni temu w Parlamencie Europejskim rozmawiano na temat propozycji wdrożenia tzw. uczciwych cen mięsa, czyli w rozumieniu holenderskiej koalicji koalicję True Animal Protein Price (TAPP) Coalition - autora pomysłu - podatku od produkcji mięsa. Argumentami za takim rozwiązaniem miały być m.in. konieczność ograniczenia emisji CO2, zwiększenie bioróżnorodności biologicznej, zdrowia publicznego poprawa dobrostanu zwierząt w UE. Według ekspertów TAPP, opodatkowanie produkcji mięsa i idący za tym wzrost ceny spowoduje ograniczenie jego spożycia aż o 50 proc. do 2030 r.

Zdaniem Izby Rolniczych, pomysł opodatkowania cen mięsa może skutkować pozbawieniem pracy setek tysięcy rolników i pracowników branży przetwórczej mięsa w Unii Europejskiej, w tym w Polsce oraz przyczynić się może do upadłości gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa mięsa.

KRIR wskazuje, że raporty (badania), którymi posługują się organizacje „proekologiczne”, nie uwzględniają wszystkich aspektów działalności rolniczej, w tym bilansu gazów cieplarnianych produkowanych i pobieranych przez produkcję roślinną i zwierzęcą.

"Prezentowane przez te organizacje badania, nie uwzględniają również wysiłków podejmowanych przez rolników i przetwórców w celu poprawy zrównoważenia europejskiego łańcucha hodowlanego, jak również wykorzystania obornika w celu polepszania struktury gleb poprzez zwiększenie zawartości próchnicy – co jest tak istotne w dobie zmian klimatycznych i występujących rok rocznie klęsk suszy na terenach krajów UE" - podkreśla organizacja samorządu rolniczego.

Według Izb Rolniczych, to rolnicy działają proekologicznie prowadząc programy rolnośrodowiskowe oraz zielone inwestycje, w tym biogazownie, fotowoltaikę, fermy wiatraków, które są tworzone głównie na obszarach wiejskich.

"Należy również podkreślić, że omawiany raport nie uwzględnia gęstości białka w mięsie, bowiem emisje nie zostały obliczone na podstawie niezbędnych aminokwasów tylko na podstawie masy" - informuje KRiR.

"Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych stanowczo protestuje przeciwko próbie nałożenia podatku od mięsa" - czytamy w informacji przesłanej we wtorek do PAP. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska