Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Echo Investment pozytywnie ocenia deklaracje zawarte w wezwaniu Wing na 41,44 mln akcji spółki, a cenę 4,65 zł za akcję uważa za zgodną z wymogami ceny minimalnej, podała spółka.

"W ocenie zarządu plany strategiczne wzywającego dotyczące spółki nie zostały sformułowane w dokumencie wezwania w sposób na tyle precyzyjny, by umożliwić zarządowi zajęcie szczegółowego stanowiska. Jednakże zarząd ocenia pozytywnie deklaracje wzywającego o zamiarze utrzymania obrotu akcjami spółki na GPW, wsparcia realizacji programu długoterminowego wzrostu spółki, rozwoju jej obecnej działalności oraz utrzymania profilu działalności, zatrudnienia oraz lokalizacji prowadzenia działalności spółki" - czytamy w stanowisku.

"Wzywający jest strategicznym inwestorem w spółce, a jego działalność jest zbieżna z profilem działalności spółki w Polsce" - dodano.

Na początku lutego Wing - węgierska spółka działająca w sektorze nieruchomości - ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 41 444 928 akcji Echo Investment, uprawniających do wykonywania 10,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, po cenie 4,65 zł za sztukę, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Wezwanie zostało ogłoszone w związku z pośrednim przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki przez wzywającego, w wyniku nabycia przez wzywającego 100% udziałów w spółce Lisala, która posiada 230 930 856 akcji spółki uprawniających do wykonywania 55,96% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Po przeprowadzeniu wezwania nabywający zamierza osiągnąć 272 375 784 akcji spółki uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)