Jarosińska-Jedynak uczestniczyła w panelu dyskusyjnym podczas Międzynarodowego Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat i Inicjatywy Trójmorza. Forum poświęcone było współpracy międzynarodowych instytucji badawczych i ośrodków akademickich na rzecz rozwoju regionalnego.

"Postęp nauki, badań i innowacji leży u podstaw polskiej polityki rozwoju regionalnego. Podejście to znalazło odzwierciedlenie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - mówiła minister.

Jarosińska-Jedynak podkreślała, że fundusze unijne, a przede wszystkim program Inteligentny Rozwój, wspierają współpracę nauki i biznesu. "Innowacyjność cieszy się zainteresowaniem instytutów naukowych i uczelni. Rozwijanie nowatorskich przedsięwzięć będzie nadal silnie wspierane przez rząd ze środków publicznych, krajowych i europejskich" – dodała.

Szefowa MFiPR wyraziła przekonanie, że silne zaangażowania Polski w relacje z krajami Inicjatywy Trójmorza oraz państwami regionu Karpat, pozwoli zbudować skuteczne partnerstwo w dziedzinie badań i innowacji. "Nasze regiony wciąż muszą nadrabiać zaległości względem państw Europy Zachodniej w dziedzinie innowacji" – zaznaczyła.

Jarosińska-Jedynak przypomniała o niektórych projektach, które przyczyniają się do zacieśnienia współpracy Trójmorza z państwami regionu Karpat. Zwróciła m.in. uwagę na projekt Poland Prize oraz działalność ośrodka Start-up Hub Poland, oferującego wsparcie dla start-upów, a także projekt International Research Agendas, wspierający prowadzenie wspólnych badań nad najbardziej przełomowymi obszarami nauki.

Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat i Inicjatywy Trójmorza w Przemyślu jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji "Europa Karpat", która w sobotę i niedzielę odbędzie się w Krasiczynie. (PAP)

Autor: Alfred Kyc