Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - R22 odnotowało 3,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w IV kw. roku kalendarzowego 2019) wobec 2,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 8,81 mln zł wobec 5,55 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,75 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 37,24 mln zł rok wcześniej.
W I poł. r.obr. 2019/2020 (tj. w II poł. roku kalendarzowego 2019) spółka miała 7,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 92,19 mln zł w porównaniu z 68,27 mln zł rok wcześniej.
"Zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i całego półrocza osiągnęliśmy imponujące dynamiki wzrostu. W samym II kwartale osiągnęliśmy 47,8 mln zł przychodów, o 28% więcej niż rok wcześniej. Znormalizowany zysk EBITDA wyniósł 13,7 mln zł i był o 44% większy niż rok wcześniej, natomiast zysk netto wzrósł o 73% i wyniósł 5,5 mln zł" - czytamy w komentarzu zarządu.
Podkreślono, że wzrost wyniku z I kwartału br. na II kwartał został wypracowany na tej samej bazie - bez realizacji akwizycji. W tym okresie przychody wzrosły o 7% kw/kw, a zysk netto o 13% kw/kw.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2019/2020 wyniósł 0,63 mln zł wobec 0,77 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.
(ISBnews)