Budimex miał 226,01 mln zł zysku netto przypisanego j.d. w 2019 r.Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Budimex miał 7 569,66 mln zł skonsolidowanych przychodów i 226,01 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r., podała spółka, prezentując informacje przekazane podmiotowi dominującemu.

"Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 7 569 663 tys. zł w porównaniu do 7 387 137 tys. zł w roku 2018.
Zysk brutto ze sprzedaży: 551 552 tys. zł w porównaniu do 629 089 tys. zł w roku 2018.
Zysk z działalności operacyjnej: 318 394 tys. zł w porównaniu do 417 010 tys. zł w roku 2018.
Zysk brutto: 332 357 tys. zł w porównaniu do 403 388 tys. zł w roku 2018.
Zysk netto: 228 851 tys. zł w porównaniu do 305 484 tys. zł w roku 2018.
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 226 014 tys. zł w porównaniu do 305 424 tys. zł w roku 2018" - czytamy w komunikacie.

Segment budowlany miał 106,79 mln zł zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, segment deweloperski 97,06 mln zł zysku, a segment usług 45,11 mln zł zysku. Wyłączenia wyniosły -22,95 mln zł.

Pozycja gotówkowa netto grupy, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 1,4 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozycja gotówkowa netto grupy wynosiła 1,1 mld zł, podano także.

Nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w 2019 r. wyniosły 158 mln zł wobec 162 mln zł rok wcześniej, czytamy dalej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial.

(ISBnews)