Simple miało 5,07 mln zł zysku netto, 5,43 mln zł zysku EBIT w 2019 r.


Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Simple odnotowało 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 5,43 mln zł wobec 5,25 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,07 mln zł w 2019 r. wobec 45,78 mln zł (po znormalizowaniu) rok wcześniej.
"Grupa osiągnęła rentowność EBITDA na poziomie 18%, EBIT 11,5% oraz rentowność netto na poziomie 10,8%. Poprawie uległy także wskaźniki ROA i ROE, które osiągnęły w roku 2019 odpowiednio poziomy 11,7% oraz 26,1%. Poprawa wskaźników rentowności jest efektem nieustannego usprawniania modelu zarządzania projektami oraz optymalizacji kosztów, w tym kosztów stałych" - czytamy w raporcie.
"Kluczowym elementem związanym z rozwojem w roku 2020 jest rozpowszechnienie na rynku naszego autorskiego, pionierskiego systemu SIMPLE.APS, opartego o sztuczną inteligencję (AI) oraz uczenie maszynowe (ML), narzędzia służącego do optymalizacji produkcji" - czytamy dalej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 4,92 mln zł wobec 4,14 mln zł zysku rok wcześniej.
Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.
(ISBnews)