Simple rekomenduje 0,55 zł dywidendy na akcję za 2019 r.


Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Simple rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 2,65 mln zł z zysku za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, podała spółka.
Wysokość stopy dywidendy (dla kursu akcji z 4 marca 2020 r.) wynosi 7,33%, podano.
"Rekomendacja zarządu spółki została w tym samym dniu pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą emitenta" - czytamy w komunikacie.
Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku za rok 2019 zostanie podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie.
Simple odnotowało 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,09 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 4,92 mln zł wobec 4,14 mln zł zysku rok wcześniej.
Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 47,07 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)