Altus TFI ogłosiło ofertę skupu do 5,2 mln akcji własnych po 10 zł za sztukę


Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Altus TFI ogłosiło ofertę skupu do 5,2 mln akcji własnych w celu umorzenia w cenie 10 zł za akcję, podała spółka. Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży rozpocznie się 9 marca i zakończy 12 marca 2020 r.
"Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 5 200 000 akcji, które na dzień ogłoszenia oferty stanowią nie więcej niż 11,27% kapitału zakładowego spółki. Oferowana cena zakupu wynosi 10 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.
W przypadku, gdy łączna liczba akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży złożonymi przez wszystkich akcjonariuszy w terminie przyjmowania ofert sprzedaży będzie wyższa niż liczba akcji nabywanych, spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży, podano również.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Millennium Dom Maklerski.
Przewidywany dzień nabycia akcji nabywanych oraz rozliczenia ich nabycia ustalono na 17 marca 2020 r., podsumowano.
Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.
(ISBnews)