Polskie Forum Ekonomiczne jest organizowane przez polskie stowarzyszenie studentów LSE - LSE SU Polish Business Society.

Tegoroczne Forum, które w sobotę odbyło się w Londynie, było już dziewiątą edycją tego wydarzenia. Wśród prelegentów byli m.in. minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, były premier Jan Krzysztof Bielecki, były minister spraw zagranicznych oraz obrony, a obecnie europoseł Radosław Sikorski, a także kandydat na urząd prezydenta RP w majowych wyborach Szymon Hołownia.

"Chcemy budować dialog między liderami biznesu a polskimi studentami. Jeśli kiedyś w przyszłości mamy być liderami tego coraz szybciej zmieniającego się świata, to potrzebujemy rad od takich ludzi, jacy są dziś na Forum" - wyjaśnił ideę Forum Michał Szczotka, współprzewodniczący LSE SU Polish Business Society.

"Jesteśmy zadowoleni, że coraz więcej studentów uzyskujących dyplomy na brytyjskich uczelniach wybiera kontynuowanie swoich karier w Polsce. Taki edukacyjny background otwiera szeroko drzwi do sukcesu zawodowego. Fakt, że około jedna piąta obecnych polskich ministrów studiowała tu, w Wielkiej Brytanii jest tego dowodem" - mówił otwierając Forum Arkady Rzegocki, ambasador RP w Wielkiej Brytanii.

"To z pewnością jedno z najlepszych miejsc, gdzie można rozwijać swoje umysły, by kształtować przyszłość. Jestem naprawdę dumna, że tylu młodych Polaków studiuje na LSE i innych londyńskich uczelniach, mają okazję korzystać z najlepszej jakości nauczania" - mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, podkreślając, że Polsce zależy, by po zakończeniu studiów wracali oni do kraju. Przypomniała zeszłoroczne targi pracy w Londynie, podczas których wielu studentów i absolwentów dostało atrakcyjne oferty.

Minister wskazała na działania podejmowane przez rząd, w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, dobre wskaźniki gospodarcze - drugie najniższe bezrobocie w UE i czwarty najwyższy wzrost gospodarczy - a także na fakt, że Polska już teraz jest uważana za jedno z najlepszych miejsc na świecie do tworzenia start-upów oraz jest jednym z najchętniej wybieranych miejsc zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Przy okazji Forum zaprezentowano przygotowany przez LSE SU Polish Business Society raport pt. "Porównanie sytuacji młodych profesjonalistów w Polsce i Wielkiej Brytanii na rynku pracy". Jako mocne strony polskiego rynku pracy wskazano w nim dużą dostępność ofert staży i praktyk oraz wysoką pewność studentów dotycząca możliwości znalezienia pracy po studiach. Słabością natomiast okazało się niskie wsparcie ze strony uniwersytetów w sferze rozwoju kariery i niski poziom odpowiedzialności powierzonej młodym profesjonalistom w pierwszej pracy.

Jako rekomendacje, które mogą zostać zaimplementowane przez polskie uczelnie i pracodawców zatrudniających młodych profesjonalistów, wymieniono zwiększenie kooperacji między uczelnią a sektorem prywatnym na płaszczyźnie promocji możliwości zawodowych studentów, zwiększenie zaangażowania uczelni w pomoc studentom w procesie rekrutacyjnym oraz powierzanie bardziej ambitnych zadań młodym profesjonalistom.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)