Oferta Mirbudu za 583,4 mln zł brutto wybrana do budowy odcinka drogi S5


Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Oferta konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider, spółka z grupy Mirbudu) i Mirbud, warta 583,38 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pn.: "Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko- pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 - [...] od węzła Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km", podał Mirbud.
"Oferta złożona przez konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy i uzyskała najwyższą liczbę punktów" - czytamy w komunikacie.
Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)