W propozycji nacisk kładzie się na współpracę poprzez partnerstwa w pięciu kluczowych obszarach: transformacji ekologicznej; transformacji cyfrowej; zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; pokoju i sprawowania rządów; migracji i mobilności.

W oparciu o ten dokument UE podejmie rozmowy z partnerami z Afryki na temat nowej wspólnej strategii, która ma zostać zatwierdzona na szczycie Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej w październiku br. w Brukseli.

"Prezentowana dziś strategia wyznacza dalsze działania i otwiera następny etap naszego partnerstwa z Afryką. Afryka jest naturalnym partnerem i sąsiadem UE. Razem możemy budować bardziej dostatnią, pokojową i zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich" - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podkreślił, że aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom, UE potrzebuje silnej Afryki, a Afryka potrzebuje silnej Europy.

"Musimy jeszcze bardziej wzmocnić silne już partnerstwo w takich dziedzinach, jak pokój i stabilność oraz zwalczanie ubóstwa, nierówności, terroryzmu i ekstremizmu. Nasze kontynenty potrzebują siebie nawzajem, aby rosnąć w siłę, umacniać się wzajemnie i osiągnąć swój wspólny cel: lepszy świat i międzynarodowy ład oparty na zasadach" - zaznaczył.

Odnowiona współpraca w ramach partnerstw w pięciu zaproponowanych obszarach będzie opierać się na stałym dialogu z afrykańskimi partnerami. Będzie on kontynuowany przed październikowym szczytem UE i Unii Afrykańskiej.

27 lutego 2020 r. Komisja Europejska i Komisja Unii Afrykańskiej spotkały się na 10. posiedzeniu w Addis Abebie, na którym omawiano przyszłą współpracę w wymienionych wyżej dziedzinach. W maju odbędzie się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych UE i UA, które będzie kolejną ważną okazją do konsultacji z afrykańskimi partnerami.

Z Luksemburga Łukasz Osiński (PAP)