Forte spodziewa się znaczącego pogorszenia wyników, szczególnie w II kw. 2020


Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 będzie miało istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej Forte, ze szczególnym uwzględnieniem II kwartału 2020 r., podała spółka
"Skutki ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa COVID-19 i będące jej następstwem działania podjęte zarówno przez polską administrację rządową, w tym w zakresie ograniczenia działalności sklepów/centrów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2, jak i podobne ograniczenia wprowadzane w pozostałych krajach europejskich, będą miały istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem II kwartału 2020 r." - czytamy w komunikacie.
Forte zastrzegło, że w momencie publikacji niniejszego raportu nie jest w stanie oszacować, jak znacząco skutki pandemii koronawirusa wpłyną na wyniki finansowe w roku 2020.
"Ponadto emitent wskazuje, iż wprowadzone ograniczenia, będą miały z dużym prawdopodobieństwem negatywny wpływ już na wyniki finansowe miesiąca marca br., a co za tym idzie i całego pierwszego kwartału 2020 r." - czytamy dalej.

Jednocześnie spółka poinformowała, że podejmuje szereg działań, które mają na celu ograniczenie wpływu zaistniałych negatywnych czynników, aby umożliwić dalszą płynną działalność spółki po zakończeniu okresu objętego zagrożeniem epidemiologicznym w Europie.

"Zarząd spółki będzie na bieżąco analizował sytuację emitenta i grupy kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.
Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą emitenta, zostaną zakomunikowane w trybie przewidzianym do przekazywania tego rodzaju informacji" - podsumowano.
Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1,11 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)