Pekabex: Pandemia odbije się negatywnie na wynikach, szczególnie II kw. br.


Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Pekabex ocenia, że wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa odbiją się negatywnie na wynikach finansowych grupy w krótkim i średnim terminie, a w szczególności wynikach za II kw. 2020 r., podała spółka.
"Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację, w tym uwarunkowania prawne związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ,zarząd emitenta nie jest w stanie na moment publikacji niniejszego raportu w sposób wiarygodny określić wpływu jaki rozprzestrzenianie się koronawirusa będzie miało na stan europejskiej gospodarki, a co za tym idzie na popyt na usługi budowlane i przez to na działalność emitenta i grupy kapitałowej emitenta oraz ich wyniki finansowe. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że w krótkim i średnim terminie wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa odbiją się negatywnie na wynikach finansowych Grupy Pekabex, w szczególności wynikach za II kwartał 2020" - czytamy w komunikacie.
Spółka dotychczas nie odnotowała znaczących zakłóceń w obszarach związanych z produkcją i łańcuchem dostaw. Wszystkie zakłady produkcyjne grupy obecnie funkcjonują, zaznaczono.
"W opinii zarządu zidentyfikowane obszary ryzyka to:
a) potencjalna utrata pracowników lub poddostawców oraz wstrzymanie produkcji lub opóźnienie świadczonych przez podwykonawców usług co może wpłynąć na przesunięcie terminów realizowanych przez emitenta kontraktów. Jednakże w opinii zarządu opóźnienia takie mogą być kwalifikowane jako siła wyższa i nie powinny stanowić istotnego zagrożenia dla wyników finansowych,
b) potencjalne straty wynikające z ewentualnej utraty płynności finansowej przez kontrahentów emitenta.
c) wstrzymanie budów realizowanych przez emitenta" - czytamy dalej.
W dłuższym i średnim terminie zasadniczym czynnikiem ryzyka jest spadek popytu na usługi budowlane.
"W opinii zarządu Grupa Pekabex jest dobrze przygotowana poradzenia sobie z obecną kryzysową sytuacją ze względu na dobrą sytuację płynnościową oraz dywersyfikację produkcji w 5 zakładach" - podano także.
Pekabex wprowadził środki zapobiegawcze w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Podjął także decyzję o ograniczeniu dokonywanych inwestycji do wyłącznie niezbędnych do czasu kiedy skutki sytuacji rynkowej będą możliwe do bliższego oszacowania, podsumowano.
Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 886,34 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)