Świadome inwestowanie – od czego zacząć?

Osoby posiadające portfel inwestycyjny wiedzą, jak ważna jest wiedza na temat sytuacji na interesujących ich rynkach finansowych. Zmienność warunków gospodarczych jest duża i różna w poszczególnych krajach, co na pewno utrudnia zarządzanie finansami.

Rosnąca inflacja i wracająca niepewność na światowych rynkach nie pomagają w podejmowaniu decyzji. Dynamika zmian sprawia, że bezpieczne przystanie nie są już tak pewne jak były do niedawna, a niektóre rynki, które niosły większe ryzyko, zmieniły się na stabilniejsze. W jaki sposób więc inwestować w skali międzynarodowej?

Rosnące ryzyko na światowych giełdach – warto słuchać specjalistów

Dogłębna analiza wykonana przez specjalistów pozwala stwierdzić, że wyraźnie widać trend zwiększania się apetytu na ryzyko. Ponieważ będzie on się utrzymywał, a ryzyko inwestycji będzie rosło, nie należy budować portfela inwestycyjnego wyłącznie na jednym instrumencie finansowym.

Dlatego – rozważając dywersyfikację ryzyka – warto przyjrzeć się innym instrumentom niż tylko akcje i obligacje. Długi skarbowe, zarówno z krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych, stają się coraz popularniejszym wyborem inwestorów. Obligacje będą przynosiły stabilne, choć niższe stopy zwrotu, tym samym będąc stabilizatorem portfeli inwestycyjnych. Sytuacja ta oczywiście może się zmienić pod koniec roku, który zazwyczaj bywa dobrym momentem wzrostowym akcji, niemniej eksperci zalecają daleko posuniętą ostrożność. Osoby niezdecydowane na podejmowanie dużego ryzyka mogą skorzystać z indywidualnej oceny portfela w Citigold i Citigold Private Client.

Portfel skrojony na miarę

Analizy i wskazywanie trendów mogą być niewystarczające dla kogoś, kto próbuje bezpiecznie inwestować posiadane środki finansowe. W ofercie Citigold i CPC znajduje się również możliwość indywidualnych analiz. W ten sposób można dokonać określonych korekt i przesunięć aktywów. Przy pomocy ekspertów można zminimalizować ryzyko. Dobrze przygotowany portfel inwestycyjny będzie przynosił zwrot z inwestycji.

Pracuj z ekspertami

Bezpieczne inwestowanie jest łatwiejsze, gdy na bieżąco otrzymuje się rzetelne dane. Z tego względu warto współpracować z osobami, które na co dzień zajmują się profesjonalnym doradztwem finansowym. Citi Handlowy, uznany lider Bankowości Prywatnej 2020 w rankingu Forbes i Euromoney, zatrudnia specjalistów, których wskazówki są właściwym punktem wyjścia, by zmienić dotychczasowe cele lub zwrócić uwagę na instrumenty finansowe dotąd nieobecne w portfelu inwestycyjnym. O tym, jak jeszcze mogą pomóc specjaliści, mówi Szymon Zajkowski, dyrektor inwestycyjny w Citi Handlowy:

‒ Dzięki przynależności do globalnej grupy Citi mamy dostęp do analiz ekspertów z różnych części świata i pokrywających wszelkie klasy aktywów. To daje nam ogromną przewagę na rynku i ułatwia podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych w procesie przygotowywania rekomendacji dla naszych Klientów. Szeroki wachlarz instrumentów finansowych dostępnych w Citi Handlowy umożliwia nam zbudowanie dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, zgodnego z celami i horyzontem inwestycyjnym danego Klienta. W czasach rosnącego skomplikowania rynków finansowych oraz podwyższonej zmienności notowań kładziemy również szczególny nacisk na odpowiednio częstą i zrozumiałą komunikację z klientem, tak by zawsze miał on pewność, że jego portfel jest zgodny z założonymi wcześniej celami inwestycyjnymi oraz poziomem ryzyka.

Dzięki rzetelnym analizom przygotowanym przez Citi Handlowy łatwiej reagować w sytuacji rosnącego ryzyka inwestowania na światowych giełdach. Comiesięczne szczegółowe raporty i cotygodniowa analiza bieżącej sytuacji na rynkach sprawiają, że inwestowanie staje się jeszcze bardziej bezpieczne, komfortowe i opłacalne.

Warto postawić na partnera, który cechuje się profesjonalizmem i wysokiej klasy ekspertami chętnie dzielącymi się wiedzą.