Szef KNF zwrócił się z apelem do zarządów banków oraz do audytorów o aktywny udział w pracach (wspólnie z UKNF) mających na celu sprawne wdrożenie tych inicjatyw.

Jastrzębski podkreślił w piśmie, że sektor bankowy w Polsce od lat jest stabilny i wiarygodny.

"Polskie banki wyróżniają się pozytywnie na tle międzynarodowym i stanowią mocny filar polskiej gospodarki. Banki zbudowały silną bazę kapitałową, dzięki czemu są uodpornione na potencjalne ryzyka i zachowują wiarygodność na rynkach finansowych. Stanowi to fundamentalny kapitał w obecnej sytuacji, związanej z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa COVID-19" - zaznaczył.

Poinformował, że mając na uwadze rolę banków z punktu widzenia sytuacji finansowej klientów i finansowania gospodarki, w szczególności przedsiębiorstw, polski nadzór finansowy opracował pakiet działań dodatkowo wzmacniających odporność sektora bankowego i możliwości finansowania gospodarki w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.

"Nazwaliśmy go Pakietem Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju, w skrócie +PIN+" - tłumaczy Jastrzębski.

Jak wyjaśnił, że działania te koncentrują się na utrzymaniu równowagi między zapewnieniem właściwych wskaźników stabilności systemu finansowego (w szczególności sektora bankowego), a utrzymaniem i wsparciem aktywności gospodarczej (w szczególności utrzymaniem dostępności kredytu dla przedsiębiorstw).

"Utrzymanie tej równowagi powinno być priorytetem w działaniach organów nadzoru finansowego oraz regulatorów w obliczu pandemii COVID-19" - uważa przewodniczący KNF. "Nasze inicjatywy wpisują się w podejście innych organów nadzoru finansowego na świecie oraz głównych banków centralnych, są również zgodne z aktualnymi rekomendacjami Międzynarodowego Funduszu Walutowego" - zapewnił.

Zgodnie z komunikatem, Urząd KNF dokonał przeglądu możliwych do zastosowania działań wspierających bezpieczeństwo sektora bankowego i rozwój gospodarczy. Katalog tych inicjatyw ma charakter otwarty, a jego poszczególne elementy mogą być wdrażane w zależności od rozwoju sytuacji.

Jastrzębski zastrzegł, że niektóre z nich nie mogą być zrealizowane samodzielnie przez UKNF i wymagają ścisłego współdziałania m.in. z Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Związkiem Banków Polskich, Polską Agencją Nadzoru Audytowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z audytorami, a przede wszystkim z zarządami banków.

"Organ nadzoru deklaruje pełną otwartość na współpracę oraz podjęcie aktywnych działań w celu wdrożenia proponowanych rozwiązań. Przewidujemy także możliwość – w odpowiednim zakresie – ograniczenia lub zawieszenia bardziej obciążających banki (organizacyjnie lub kadrowo) działań nadzorczych" - zapewnił. "Zakładamy również pragmatyczne podejście do środków sankcyjnych związanych z przejściowym brakiem wypełniania norm" - dodał.

Według nadzoru finansowego proponowane w ramach Pakietu inicjatywy stworzą zarządom banków możliwość adekwatnej reakcji na obecne i przyszłe ryzyka, pozwolą zachować ciągłość finansowania klientów lub oferować im zróżnicowane działania osłonowe.

Jastrzębski napisał, że UKNF zaprasza wszystkich, od których działań zależy sprawne i bezpieczne wdrożenie proponowanego Pakietu, do otwartego dialogu w celu utrzymania zdolności sektora bankowego do finansowania gospodarki przy zapewnieniu jego stabilności i bezpieczeństwa.

"Tylko wspólnymi działaniami możemy zapewnić dalszy rozwój Polski i stawić czoła przejściowym wyzwaniom, z którymi mierzy się światowa gospodarka" - podsumował.

>>> Czytaj też: Polska tarcza antykryzysowa. Rząd ogłasza szczegóły pakietu dla gospodarki