Resort w poniedziałek rozpoczął rekrutację ochotniczych pracowników służby zdrowia w wieku 18-48 lat. Poszukiwane są osoby, które kształcą się na szczeblu średnim lub wyższym w sferze służby zdrowia, ale także lekarzy stażyści i rezydenci, jak również osoby pracujące w prywatnej służbie zdrowia.

Kasler uzasadniał rekrutację potrzebą wsparcia oddziałów ratunkowych oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także koniecznością zastąpienia pracowników służby zdrowia powyżej 65. roku życia. W niedzielę ministerstwo zleciło instytucjom służby zdrowia, by starsi pracownicy nie kontaktowali się bezpośrednio z pacjentami, a z kolegami konsultowali się tylko przez telefon.

Minister poinformował, że na wezwanie odpowiadają przede wszystkim studenci medycyny, farmakologii oraz stomatologii, ale także wielu absolwentów medycyny i pracowników opieki medycznej.

Około 50 z nich będzie pomagać przy pobieraniu próbek do testów, 20 wykonywać prace administracyjne i przyjmować chorych w Narodowym Centrum Zdrowia, a kilku w szpitalu św. Władysława w Budapeszcie.

Na Węgrzech stwierdzono dotąd 58 przypadków zakażenia koronawirusem.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)