Jak wyjaśnił URE, rachunek odbiorcy paliwa gazowego składa się z części płaconej sprzedawcy gazu za towar, jakim jest gaz oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia do konsumenta - do wyliczenia całkowitych skutków wzrostu taryfy dystrybucyjnej dla odbiorców w gospodarstwach domowych uwzględniono nową taryfę PSG oraz taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD), która obecnie nie zmienia się, a została zatwierdzona w grudniu 2019 r.

"Przyjęcie do wyliczenia taryfy PGNiG OD wynika z faktu, że spółka ta jest największym w Polsce sprzedawcą gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych" – podał URE. Wyliczył, że wzrost o 3,5 proc. samej dystrybucji skutkuje zwiększeniem płatności kompleksowych dla odbiorców w gospodarstwach domowych, czyli łącznej ceny za gaz i jego dostawę o ok. 1,1 - 1,3 proc., a różnice wahają się od 0,27 zł do 2,93 zł na rachunku miesięcznym.

"Oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z tego paliwa głównie w celu przygotowywania posiłków - tzw. +kuchenkowicze+, zapłacą średnio o ok. 27 gr więcej miesięcznie. Odpowiednio więcej zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, np. używają go także do ogrzania domów. Tacy odbiorcy zapłacą o ok. 2,93 zł. więcej miesięcznie” – zaznaczył URE.

Jak przypomniano w komunikacie, PSG jest spółką w pełni zależną od PGNiG i największym krajowym dystrybutorem gazu – obsługuje blisko 7 mln odbiorców w Polsce. URE podał, że wnioskowany przez spółkę poziom taryfy został zatwierdzony 18 marca na okres do 31 grudnia 2020 r. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe. (PAP)