"Rozwiązanie bufora ryzyka systemowego ograniczy negatywny wpływ koronawirusa na krajowy sektor bankowy i w efekcie na polską gospodarkę. Umożliwi bankom wykorzystanie środków na akcję kredytową stymulującą polską gospodarkę. Szacujemy, że efektem tego będzie podniesienie PKB o 0,5% w przeciągu 2,5 lat" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

Bufor ryzyka systemowego to dodatkowy kapitał, który muszą utrzymywać banki na wypadek określonych ryzyk (np. spowolnienia gospodarczego). W przypadku materializacji ryzyka bufor ulega rozwiązaniu co powoduje, że dodatkowy kapitał może zostać przeznaczony na stymulację gospodarki, podano także.

"Wydanie rozporządzenia umożliwiającego rozwiązanie bufora ryzyka systemowego zostało zarekomendowane przez Komitet Stabilności Finansowej" - czytamy dalej.

KSF wskazał, że ważne jest, aby uwolnione z bufora środki nie zwiększyły skali zaplanowanych dywidend, a zostały zatrzymane na kredytowanie gospodarki i pokrycie strat w najbliższych kwartałach. 

>>> Czytaj również: Tarcza antykryzysowa. BGK pomaga przedsiębiorcom [WYWIAD]