Sygnity: Sąd ogłosił upadłość spółki zależnej Geomar


Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy wydał postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki Geomar, podało Sygnity.
"Jednocześnie, w nawiązaniu do informacji przekazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 r., zarząd przypomina, że z uwagi na ustanowienie dla spółki Geomar tymczasowego nadzorcy sądowego w marcu 2019 r. Sygnity utraciło kontrolę nad spółką Geomar S.A. w rozumieniu MSSF 10. Mając na uwadze powyższe, emitent zaprzestał konsolidowania wyników spółki Geomar, co zostało odzwierciedlone już w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 r." - czytamy w komunikacie.
18 stycznia 2019 r. Sygnity podjęło decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez Geomar.
Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.
(ISBnews)