Państwowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych przedstawił swój pierwszy obraz wpływu blokady kraju spowodowanej koronawirusem przy okazji publikacji miesięcznego wskaźnika zaufania do biznesu. Wskaźnik ten odnotował największy spadek, ze 105 punktów w lutym do 95 punktów w marcu, od 1980 roku - podaje agencja Reutera.

INSEE, który porównuje "poziom aktywności w bieżącym tygodniu z tym, którego można by oczekiwać po +normalnym+ tygodniu" bez koronawirusa, szacuje również, że ograniczenie aktywności na okres miesiąca przełożyłoby się spadek produktu krajowego brutto (PKB) o 3 pkt proc. w ciągu roku - informuje AFP.

Gdyby ograniczenie aktywności gospodarczej miało trwać dwa miesiące, utrata PKB wyniosłaby 6 pkt proc. w ciągu roku - dodaje INSEE. Zastrzega, że "nie jest łatwo" dokonać takiej prognozy.

Aby ocenić utratę aktywności z podziałem na sektory, INSEE wykorzystał dane pochodzące z bezpośrednich informacji od firm i stowarzyszeń branżowych oraz dane dotyczące zużycia energii i wykorzystania transportu kolejowego czy płatności kartą płatniczą.

I tak, jeśli aktywność w rolnictwie, podobnie jak w branży spożywczej, "powinna utrzymywać się nieco poniżej normy", to z drugiej strony "tylko połowa aktywności pozostałych branż przemysłu pozostałaby" na tym poziomie, co obecnie.

Podobnie budownictwo poniosłoby ogromne straty, na poziomie 89 proc., a usługi handlowe - około 36 proc., przy czym niektóre z nich, jak transport, hotelarstwo czy gastronomia, bardzo by ucierpiały, a inne, jak telekomunikacja czy wynajem nieruchomości, ucierpiałyby w mniejszym stopniu.

Usługi nierynkowe, jak edukacja, opieka nad dziećmi i zajęcia sportowe, odnotowałyby 14-proc. brak aktywności.

Jak zauważa INSEE, obliczenie utraty aktywności gospodarczej we Francji o ok. 35 proc. "wydaje się zgodne z pierwszymi dostępnymi informacjami na temat sytuacji pracowników, z których jedna trzecia pracuje w dotychczasowym miejscu pracy, jedna trzecia pracuje zdalnie, a pozostali są na tzw. częściowym bezrobociu".

AFP podaje, że INSEE zawiesił publikację swojej rocznej prognozy wzrostu ze względu na niepewność sytuacji. Prognoza dotycząca PKB "jest ściśle związana ze scenariuszem wyjścia z kryzysu epidemiologicznego" - zaznaczył urząd, dodając, że "nie jest wykluczone, iż powrót do normalności nie nastąpi w najbliższym czasie".

>>> Czytaj też: Jak Polska wyda unijne 7,4 mld euro na walkę z koronawirusem? [Rozmowa z minister funduszy]