Introl nabył 434 782 akcji własnych w ofercie, redukcja zapisów: 92,54%Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Introl nabył 434 782 akcji własnych, podał pośredniczący w ofercie Dom Maklerski BDM. Redukcja zapisów wyniosła 92,54%.

"W wyniku realizacji w/w oferty zawarto w dniu 27 marca 2020 r. transakcje, których przedmiotem było 434 782 akcji. Ilość akcji na jaką złożono zapisy sprzedaży przekroczyła ilość akcji, na jaką została ogłoszona oferta, co spowodowało redukcję zapisów, której średni poziom wyniósł 92,54%" - czytamy w komunikacie.

11 marca br. Introl podał, że planuje nabyć do 434 782 akcji własnych w celu umorzenia Oferowana cena zakupu akcji wynosiła 2,3 zł za sztukę.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)