Cieszyński przedstawił w Sejmie założenia projektu nowelizacji specustawy ws. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Jak wyjaśniał, jest to zmiana 14 ustaw, które regulują praktycznie każdy element funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. "To kolejna tura zmian po tych najpilniejszych, które już zostały wprowadzone w ramach uchwalonej wcześniej specustawy" - wskazywał.

"System ochrony zdrowia wymaga pewnych dostosowań, które wynikają po pierwsze z tego, że mamy ekstraordynaryjną sytuację, a po drugie dlatego, że mamy taką konstrukcję przepisów, która pewne rzeczy na nas wymusza, pewnych rzeczy nie pozwala nam robić w sposób elastyczny i tego, co zalecamy wszystkim obywatelom przy zwalczaniu koronawirusa: czyli zdrowy rozsądek czasami te obecne przepisy bez drobnych zmian nie pozwalają zastosować" – uzasadniał.

Wiceminister wymienił niektóre z przewidywanych zmian, m.in. ograniczenie obowiązków sprawozdawczych wobec Narodowego Fundusz Zdrowia, zawieszenie obowiązkowych kontroli w laboratoriach diagnostycznych, włączenie do systemu ochrony zdrowia stażystów i pielęgniarek, które od pięciu lat nie wykonywały zawodu oraz osób z kursem pierwszej pomocy, które będą mogły wesprzeć ratowników medycznych. Poszerzony ma być ponadto katalog podmiotów, wobec których minister zdrowia na podstawie specustawy będzie mógł wydawać polecenia o podmioty samorządowe. "Rozszerzamy to o możliwość wprowadzenia na czas stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego pełnomocnika ministra (zdrowia, PAP), który na ten okres przejmie zarządzanie szpitalem. (..) Po ustaniu stanu epidemii wróci osoba, która wcześniej zarządzała" - wyjaśniał.

Wśród zmian jest też możliwość dyżurowania w placówkach medycznych przez inne zawody pracujące w ochronie zdrowia i możliwość wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept farmaceutycznych dla siebie i swojej rodziny oraz wystawania recept, nie tylko w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, jak to jest obecnie. Ograniczone ma być też przemieszczanie się pracowników medycznych, którzy mogli mieć kontakt z koronawirusem pomiędzy różnymi placówkami medycznymi.

Nowela przewiduje też wprowadzenie mechanizmów egzekwowania maksymalnych cen na leki i inne produkty medyczne. Uproszczono zasady tworzenia rezerw strategicznych na potrzeby ministra zdrowia. "To jest mechanizm, który pozwoli lepiej i szybciej dostarczyć środki ochrony indywidualnej dla placówek ochrony zdrowia" - podkreślił Cieszyński.

W nowelizacji wprowadzono tez izolację w warunkach domowych, która może być zastosowana w przypadku osób o lekkim przebiegu choroby, który nie uzasadnia bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych. Lekarze i pielęgniarki, którzy przebywają w kwarantannie, będą mogli udzielać pacjentom wideokonsultacji. Z kolei aplikacja przygotowana przez resort cyfryzacji służąca do sprawdzania przestrzegania kwarantanny ma być obligatoryjnym narzędziem, by oszczędzić czas funkcjonariuszy policji.

Specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych obowiązuje od 8 marca. Wprowadziła m.in. dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 r.ż i możliwość zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec