Działalność PKEE koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w gospodarce rynkowej. Jak podkreśla Komitet, dzięki jego zaangażowaniu, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej, polski sektor elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na wyzwania związane z integracją europejską, zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, konkurencyjny rynek, ochronę środowiska i rozwój nowoczesnych technologii.

Jak podkreślił w poniedziałek Dąbrowski, jednym z jego priorytetów będzie merytoryczna i ścisła współpraca z administracją rządową, samorządową i przedstawicielami branży w celu wypracowania systemowych rozwiązań.

„Będę dążył do tego, aby Polski Komitet Energii Elektrycznej skutecznie reprezentował polski sektor energetyczny. Zmiany w kierunku niskoemisyjnym w energetyce to nie tylko inwestycje w infrastrukturę, ale także bardzo ważny wymiar społeczny. Potrzebne jest zbudowanie sprawiedliwego mechanizmu podziału kosztów i korzyści związanych z realizacją niskoemisyjnej gospodarki” - oświadczył nowy prezes Rady Zarządzającej PKEE.

Wojciech Dąbrowski prezesem PGE jest od 20 lutego 2020 r.(PAP)