Onco Ardendi miało 4,17 mln zł straty netto, 4,83 mln zł straty EBIT w 2019 r.Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Onco Ardendi odnotowało 4,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 4,83 mln zł wobec 5,12 mln zł straty rok wcześniej, a bez wpływu programu motywacyjnego strata wyniosła odpowiednio: 3,43 mln zł wobec 3,72 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,03 mln zł w 2019 r. wobec 1,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 4,22 mln zł wobec 4,47 mln zł straty rok wcześniej.

OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)