Ulma Construccion rekomenduje wypłatę 2,6 zł brutto dywidendy na akcjęWarszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Ulma Construccion Polska rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 13 664 643,2 zł z zysku za 2019 r., tj. 2,6 zł dywidendy brutto na jedną akcję, podała spółka.

"Zarząd spółki zaproponował podział zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 43 499 480,39 zł w następujący sposób:

a) część zysku netto wskazanego powyżej zarząd Ulma Construccion Polska S.A. zaproponował przeznaczyć na wypłatę akcjonariuszom w formie dywidendy w kwocie 2,6 zł brutto na jedną akcję, co daje łączną kwotę 13 664 643,2 zł;

b) pozostałą cześć zysku netto wskazanego powyżej tj. kwotę 29 834 837,19 zł zarząd Ulma Construccion Polska S.A. proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Wysokość proponowanej dywidendy, w opinii zarządu, stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy, a rzeczywistymi potrzebami emitenta dla finansowania swojej działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej, zaznaczono.

"Zarząd spółki rekomenduje jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) minimum 6 dzień roboczy po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a jako termin wypłaty dywidendy maksymalnie 15 dzień roboczy od dnia dywidendy" - czytamy dalej.

Zarząd spółki przedłożył wniosek radzie nadzorczej spółki do oceny i akceptacji.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)