Wartość aktywów Quercus TFI spadła m: m do 2,15 mld zł na koniec marca


Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 151,6 mln zł na koniec marca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 713,3 mln zł.
"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 1 744,8 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 54,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
- 54,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,
- 31,2 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 135,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 18 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 82,5 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,
- 30,8 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)