Work Service wypowiedział opcję kupna dot. wszystkich akcji Prohumán


Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Work Service dokonał wypowiedzenia opcji kupna w odniesieniu do wszystkich akcji Prohumán 2004 Kft., będących w posiadaniu spółki, stanowiących 80,22% kapitału zakładowego Prohumán, podała spółka. Brak przedłużenia okresu obowiązywania opcji kupna był jednym z warunków zawieszających umowy inwestycyjnej zawartej 13 lutego 2020 r. pomiędzy Work Service a Gi International S.r.l., której całościowym właścicielem jest Gi Group. W związku z powyższym został zrealizowany trzeci warunek zawieszający.
"Opcja kupna była udzielona przez emitenta na rzecz Human Investors Kft. (HI) lub innego podmiotu wskazanego przez Human Investors Kft. zgodnie z umową o opcji kupna i współpracy zawartą pomiędzy spółką, HI, Profólió Projekt Tanácsadó Kft. oraz Prohumán w dniu 3 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z umową, do zakończenia procesu sprzedaży Prohumán przez HI w ramach opcji kupna miało dojść do 31 marca 2020 r., z możliwością przedłużenia tego terminu, pod warunkami określonymi w umowie. Jako że warunki przedłużenia tego terminu nie zostały zrealizowane, Work Service był uprawniony do wypowiedzenia opcji kupna do 30 kwietnia 2020, które to prawo zostało wykonane przez spółkę.
"Strony uzgodniły w umowie warunki dalszej sprzedaży Prohumán na opisany przypadek niepowodzenia transakcji w ramach opcji kupna. W związku z tym od dnia dzisiejszego emitent jest uprawniony do wyłącznego zarządzania sprzedażą 100% udziałów Prohumán posiadanych przez spółkę oraz Profólió w ramach tzw. drugiej sprzedaży Prohumán" - czytamy dalej.
Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)