Elemental Holding ma warunkową umowę nabycia 49% udziałów w ERMWarszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Elemental Holding ma warunkową umowę nabycia 49% udziałów w Elemental Resource Management Limited z siedziba w Leeds (ERM), podała spółka. Końcowe rozliczenie transakcji nastąpi w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

"Cena za nabywane udziały zostanie ustalona w odniesieniu do wartości przedsiębiorstwa ERM, która będzie określona jako siedmiokrotność EBITDA za 2020 rok i pomniejszona o dług netto ERM. Strony przewidziały, że zapłata ceny może nastąpić poprzez przekazanie sprzedającemu akcji własnych emitenta lub ewentualnych wierzytelności" - czytamy w komunikacie.

Po transakcji spółka będzie posiadała bezpośrednio lub pośrednio w sumie 100% udziałów w ERM, podano także.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)