Początkowo laboratorium wykonywać będzie komercyjne testy diagnostyczne, jednak już opracowywany jest własny test umożliwiający prowadzenie procedury diagnostycznej po niższych kosztach. Trwają również prace nad nowatorskim podejściem technologicznym do wykrywania RNA koronawirusa, co może znacznie uprościć diagnostykę COVID-19 i istotnie skrócić czas oczekiwania na wynik testu.

Laboratorium może pracować 24 godziny na dobę i docelowo w dobę wykonywać do 450 testów. Próbki do badania kierowane będą, po wstępnym przygotowaniu, przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Instytut poinformował w środę, że decyzja o uruchomieniu laboratorium jest odpowiedzią na szczególne potrzeby i wyzwania społeczne związane z obecną sytuacją epidemiologiczną. Będzie wspierać jednostki służby zdrowia i inne podmioty w walce z zagrożeniem związanym z koronawirusem.

"W tym celu IGC PAN angażuje i oferuje wysokie kompetencje zawodowe oraz rozbudowany potencjał aparaturowo-technologiczny, normalnie wykorzystywany do celów badawczych. Laboratorium zostało utworzone w wyremontowanej specjalnie na ten cel części Instytutu i wyposażone w odpowiednią aparaturę, sprzęt oraz materiały" – podał Instytut.

IGC PAN poinformował też, że pomieszczenia laboratorium mają oddzielne wejście, z całkowitym ominięciem ciągów komunikacyjnych Instytutu. Pomieszczenia i wyposażenie spełniają wszystkie stosowne wymogi bezpieczeństwa biologicznego.

Zespół osób wykonujących badania to wolontariusze, pracownicy naukowi IGC PAN, wśród których są dyplomowani diagności laboratoryjni, specjaliści laboratoryjnej genetyki medycznej i genetycy kliniczni. Mają oni specjalistyczną wiedzę w zakresie diagnostyki molekularnej chorób człowieka, technik biologii molekularnej i obróbki materiału genetycznego. (PAP)

Autor: Rafał Pogrzebny