Vivid Games wyemituje nowe akcje dla dwóch swoich pożyczkodawców


Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Vivid Games w związku ze złożenia żądania wykonania opcji określonej w umowach pożyczek przez Remigiusza Kościelnego i Jarosława Wojczakowskiego wyemituje nowe akcje, podała spółka.
"Wykonanie opcji objęcia zgodnie z umowami pożyczek polega na zaoferowaniu każdemu z pożyczkodawców objęcia akcji spółki nowej emisji w zamian za wkład pieniężny równy kwocie udzielonej emitentowi pożyczki. Zgodnie z umowami pożyczek, cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona w oparciu o średni kurs akcji emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu 30 dni poprzedzających datę złożenia żądania wykonania opcji objęcia z uwzględnieniem 12% dyskonta" - czytamy w komunikacie.
W wyniku wykonania opcji strony umów pożyczek dokonają potrącenia wierzytelności wynikających z umów pożyczek z wierzytelnością z tytułu wpłaty na poczet akcji nowej emisji, w związku z czym zobowiązanie spółki do zwrotu pożyczek wygaśnie, podano także.
"Emitent zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do emisji akcji w terminie 30 dni od daty złożenia żądania wykonania opcji. Emitent będzie informował odrębnymi raportami o kolejnych czynnościach związanych z realizacją opcji" - czytamy także.
W marcu 2019 r. spółka informowała, że uzyska blisko 2 mln zł nowych środków finansowych na rozwój portfolio oraz marketing i promocję nowych tytułów pochodzące ze sprzedaży przez członków zarządu na rzecz inwestora instytucjonalnego łącznie 1,5 mln akcji.
Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.
(ISBnews)