Ministerstwo Finansów poinformowało w czwartkowym komunikacie, że tego dnia odbyło się posiedzenie Rady ECOFIN w formacie wideokonferencji, w której uczestniczył szef MF Tadeusz Kościński.

Jak dodano, podczas wideokonferencji omówiono dotychczasowe działania łagodzące skutki kryzysu wywołanego koronawirusem.

Resort przekazał, że minister Kościński podkreślił jak ważne jest zapewnienie, że w prace są włączone wszystkie państwa członkowskie. Szef MF pozytywnie ocenił też dotychczasowe propozycje KE zwiększające elastyczność wykorzystania budżetu UE.

"Idą one w dobrym kierunku, ale potrzebne są dalsze uproszczenia służące jak najlepszemu wykorzystaniu środków unijnych. Rola budżetu UE jest również istotna w zakresie odbudowy unijnej gospodarki po pandemii. Polska konsekwentnie podkreśla, że podstawowym elementem tego ożywienia gospodarczego powinien być nowy, ambitny, wieloletni budżet UE" – powiedział cytowany w komunikacie Kościński.

Jak zauważył, trzeba "wspólnie poszukiwać nowych zasobów, które mogłyby unijny budżet finansować".

"Temu może też służyć skuteczniejsza walka z rajami podatkowymi i unikaniem opodatkowania. Tworzone nowe instrumenty finansowe muszą być dostępne dla wszystkich państw członkowskich na równych warunkach oraz brać pod uwagę zróżnicowane skutki gospodarcze pandemii w poszczególnych krajach oraz potrzebę wyrównywania poziomu rozwoju wszystkich państw" – podkreślił.

MF w komunikacie przekazało, że wśród inicjatyw unijnych, które zyskały poparcie ministrów jest propozycja ustanowienia tzw. instrumentu SURE.

"To mechanizm pożyczkowy na finansowanie różnych działań na rzecz ochrony pracowników i miejsc pracy. Polska poparła szybkie prace w tym zakresie. Wsparcie będzie dostępne dla wszystkich państw członkowskich na czas utrzymywania się skutków gospodarczych pandemii i obejmować działania mające na celu ochronę miejsc pracy" - czytamy.

Jak podał resort, ministrowie przyjęli także oświadczenie, w którym podkreślili potrzebę kontunuowania finansowania gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw (w tym MŚP), które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z pandemią COVID-19.

"W tym celu banki powinny wykorzystać elastyczność przewidzianą w ramach nadzoru oraz zasad rachunkowości. Te działania wymagają skoordynowanego podejścia wszystkich organów nadzoru. Jednocześnie wezwano banki do powstrzymania się przed wypłatą dywidend oraz wykorzystania uwolnionych środków finansowych do zwiększenia akcji kredytowej" - podkreślono.

W czasie wideokonferencji omówiono także harmonogram tegorocznej edycji Semestru Europejskiego, którego przebieg jest utrudniony z uwagi na wyzwania związane z pandemią COVID-19, takie jak m.in. ograniczone możliwości przygotowania wiarygodnych prognoz makroekonomicznych i planów reform w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji wywołanej pandemią. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta