Jak tłumaczyła szefowa MFiPR, podczas poniedziałkowej konferencji z udziałem minister RPiPS Marleny Maląg, działania, na które te pieniądze zostaną przeznaczone to przede wszystkim zakup środków ochrony indywidualnej, to również dofinansowanie, dopłata do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej, jak również innych instytucji opiekuńczych.

Minister przypomniała, że na początku zeszłego tygodnia MFiPR wydało rekomendacje dla marszałków województw dot. przenoszenia środków. "Mówimy o ok. 1 mld zł, które na te działania można przeznaczyć oraz o rodzajach wsparcia, które mogą być przeznaczone właśnie dla domów opieki społecznej, ale również innych instytucji opiekuńczych, jak domy starców, domy dziecka" - zaznaczyła.

Dodała, że można już dziś mówić o pewnych efektach - marszałkowie podjęli zadanie. "Na chwilę obecną ok. 125 mln zł w ramach regionalnych programów operacyjnych zostanie przeznaczone na tego typu działania" - wskazała.

Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że część samorządów, województw już przedstawiła swoje programy wsparcia. "Chociażby województwo śląskie, które będzie realizowało projekt wartości prawie 13 mln zł. W ramach, którego będą kupowane środki ochrony indywidualnej" - mówiła.

Dodała, że w ramach tych działań będzie też np. możliwość dostosowania miejsc, obiektów do tego, aby osoby z instytucji opiekuńczych można było tam przenieść, by przebywały "w warunkach bardziej bezpiecznych". Chodzi, jak wyjaśniła, m.in. o tzw. mieszkaniach chronione, "gdzie w mniejszym skupisku osób, będzie można bezpieczniej tymi osobami się zająć".

Szefowa MFiPR podkreśliła, że instytucje opiekuńcze, domy dziecka, to miejsca, gdzie zarażenie koronawirusem jest potencjalnie większe, "bo mówimy o osobach przebywających w skupisku". (PAP)

autor: Magdalena Jarco