Zarządzeniem zmodyfikowano postanowienia dotyczące wartości testów diagnostycznych metodą RT-PCR na obecność wirusa SARS‑CoV-2. Jak wytłumaczono dalej chodzi o dostosowanie tej wartości do kosztów finansowania testów zgodnie z poleceniem wydanym przez ministra zdrowia, a dotyczącym umów podpisywanymi przez NFZ z poszczególnymi podmiotami na przeprowadzanie takich testów.

NFZ wycenił wykonanie testu metodą RT-PCR uwzględniający koszt odczynników na 280 zł, a z wyłączeniem tych kosztów na 140 zł.

W Polsce rekomendowane są testy molekularne polegające na izolacji i wykryciu fragmentów genomu wirusa SARS-CoV-2. Materiałem, który podlega analizie w zaawansowanym technologicznie laboratorium, jest wymaz pobrany z dolnych lub górnych dróg oddechowych. Ten rodzaj badania przeprowadza obecnie w Polsce ponad 80 laboratoriów. Dają one najbardziej wiarygodne wyniki. (PAP)

autorka: Klaudia Torchała