Gaz-System: Gazociąg Hermanowice-Strachocina ma pozwolenie na użytkowanie


Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Gaz-System otrzymał pozwolenie na użytkowanie dla nowego 72-kilometrowego gazociągu DN 700 Hermanowice-Strachocina, podała spółka.
Decyzję wydał Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Jest to pierwszy oddany do eksploatacji gazociąg w ramach korytarza północ-południe na terenie oddziału Gaz-Systemu w Tarnowie, poinformowano.
"Mimo wielu ograniczeń w prowadzeniu robót budowlanych, wynikających z panującej epidemii spółka sukcesywnie dokonuje odbioru zakończonych inwestycji. Nowy gazociąg Hermanowice-Strachocina znacznie zwiększy przepustowość systemu przesyłowego na południu Polski. Dzięki temu zapewnimy swobodny dostęp do niskoemisyjnego paliwa gazowego dla przemysłu, energetyki i mieszkańców" - powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko, cytowany w komunikacie.
Inwestycja obejmowała między innymi:
- budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o długości 72 km wraz z linią światłowodową;
- rozbudowę węzła rozdzielczo-pomiarowego w Hermanowicach;
- budowę pięciu zespołów zaporowo-upustowych;
- budowę stacji ochrony katodowej na terenie ZZU Kuźmina, podano również.
Podczas budowy wykonano łącznie 36 przekroczeń bezwykopowych pod przeszkodami terenowymi, w tym:
- przekroczenie rzeki San w miejscowości Mrzygłód, wykonane w technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego (HDD), o długości blisko 980 metrów;
- 8 przekroczeń w technologii mikrotunelingu;
- 27 przekroczeń dróg, linii kolejowych i cieków wodnych z zastosowaniem przewiertów poziomych, zaznaczono.
"Realizacja gazociągu była prowadzona w niezwykle trudnym terenie pasma górskiego Bieszczad, gdzie różnica wzniesień na niewielkich odcinkach przekraczała 100 metrów. W ramach rozbudowy istniejącego węzła Hermanowice powstały nowe obiekty: śluza nadawczo-odbiorcza tłoka, bateria filtroseparatorów, pole zaworowe wraz z armaturą regulacyjną umożliwiające dwukierunkowy przesył paliwa gazowego oraz układ pomiarowy. Nowo wybudowana instalacja gazowa została włączona do istniejących gazociągów DN 500 granica państwa-Maćkowice, DN 600 granica państwa-Maćkowice oraz DN 700 granica państwa-Maćkowice" - czytamy dalej.
Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji - jako istotnemu elementowi korytarza północ-południe w Polsce Wschodniej - status "Projektu wspólnego zainteresowania" (Project of Common Interest - PCI) i podtrzymała go w kolejnych listach publikowanych w cyklach dwuletnich. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniosła ponad 146 mln zł, podsumowano.
Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.
(ISBnews)