Prezydent podpisał nowelę prawa geodezyjnego, która ma przyśpieszyć inwestycje


Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację prawa geodezyjnego i kartograficznego, która ma przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlanego, dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych dla danych planistycznych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.
Nowe rozwiązania umożliwią udostępnianie dokumentów planistycznych poprzez techniki geoinformacyjne (GIS), co przyczyni się do upowszechniania zbiorów danych przestrzennych, dotyczących aktów planowania przestrzennego. Pozwolą obywatelom i przedsiębiorcom na łatwiejszy dostęp do danych planistycznych za pośrednictwem internetu, wprowadzą obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla wszystkich aktów planowania przestrzennego, wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wymaganie to będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących.
Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego nałoży na organy wydające akty planowania przestrzennego (APP) obowiązek tworzenia cyfrowych danych przestrzennych. Oznacza to, że np. plan zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będą miały wersje elektroniczne, zgromadzone w ogólnodostępnych zbiorach danych przestrzennych.
Ustawa wprowadza minimalny zakres obowiązku cyfryzacji; zakłada utworzenie granicy APP w postaci wektorowej wraz z rysunkiem APP w postaci rastra z odniesieniem przestrzennym (georeferencją) oraz linkiem do treści dokumentu.
Dzięki temu możliwie stanie się uzyskanie pełnej i jednolitej informacji o ustaleniach planistycznych w skali całego kraju. Rozwiązanie to ma ułatwić dostęp do informacji o przeznaczeniu terenu, którym interesuje się inwestor. Dzięki zamieszczeniu rysunku dokumentu planistycznego, dostępna będzie również informacja o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia, co ma wpływ na decyzję inwestora o wyborze lokalizacji inwestycji.
Efektem nowelizacji ma być również zmniejszenie procedur dla geodetów. Zostanie uproszczony sposób pobierania od geodetów opłat za dokumenty potrzebne im do pracy. Wprowadzona będzie również możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili - trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni.
W efekcie, czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi ma skrócić się średnio z 60 do 18 dni.
(ISBnews)