Podjęta przez NWZA uchwała - pod warunkiem wpisu zmian do statutu w KRS - obowiązuje od środy. Wykreśla statutowe zapisy, że - poza jednym wyjątkiem - żaden z akcjonariuszy nie ma prawa wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawa do więcej niż 10 proc. głosów. Tym jedynym wyjątkiem jest akcjonariusz, który 22 sierpnia 2012 r. miał akcje, uprawniające do wykonywania ponad 10 proc. głosów - czyli Skarb Państwa.

Zmiana statutu Energi w celu zniesienia ograniczeń wykonywania prawa głosowania została wskazana jako jeden z warunków zawieszających wezwania, jakie na 100 proc. akcji Energi ogłosił PKN Orlen. Płocki koncern potwierdził w środowym komunikacie, że doszło do spełnienia tego warunku.

W poniedziałek Orlen ogłosił, że wezwanie na sprzedaż Energi objęło już akcje dające ponad 66 proc. głosów, co oznacza zobowiązanie się płockiej spółki do ich zakupu.

Również w poniedziałek Skarb Państwa, reprezentowany przez ministerstwo aktywów, odpowiedział na wezwanie PKN Orlen i zgodził się sprzedać koncernowi 213 326 316 akcji Energi za 1,781 mld zł. Ostatnia cena w wezwaniu była ustalona na poziomie 8,35 zł za akcję.

W grudniu zeszłego roku Orlen wezwał do sprzedaży wszystkich 414.067.114 akcji Energi, po 7 zł za sztukę. 15 kwietnia koncern podniósł cenę z 7 do 8,35 zł za akcję. Wcześniej, w marcu podjął decyzję o wydłużeniu do 22 kwietnia br. terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu, powołując się na „uzasadnione okoliczności”.

1 kwietnia zgodę na transakcję wyraziła Komisja Europejska, oceniając, że nie spowoduje naruszenia rynkowej konkurencji.(PAP)