Z najnowszych danych MRPiPS wynika, że dotychczas przedsiębiorcy złożyli ponad 1,7 mln wniosków o wsparcie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej.

Zdecydowana większość z nich – 1 106 857 wniosków – dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na trzy miesiące (marzec-maj).

Złożono również 297,3 tys. wniosków o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 40,3 tys. wniosków dla umów cywilnoprawnych. Wysokość świadczenia postojowego to 2080 zł brutto (w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 1300 zł brutto).

O przyznanie niskooprocentowanej pożyczki do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy złożono 215,3 tys. wniosków. Ponadto złożono prawie 48 tys. wniosków o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS. Kolejne 13,1 tys. wniosków dotyczy wsparcia na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Reklama

W sumie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 1,49 mln wniosków, a do wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy – 228,4 tys. wniosków.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii. W minionym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą tarczę.

Nowe przepisy zakładają m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez trzy miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Nowe prawo rozszerza też krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z trzymiesięcznych "wakacji składkowych" o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Ustawa przewiduje również ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec