Na program złożą się wypłaty subwencji dla studentów i niedawnych absolwentów, którzy nie kwalifikują się do otrzymania wprowadzonych wcześniej form pomocy finansowej. Między majem a sierpniem studenci mogą otrzymać 1250 dolarów kanadyjskich miesięcznie, a jeśli są niepełnosprawni lub kimś się opiekują – 1750 CAD.

Rząd uruchomi też system grantów dla studentów, którzy zdecydują się skorzystać z oferowanych przez rząd lub lokalne społeczności miejsc pracy. To propozycja dla wolontariuszy, którzy jednak będą mogli liczyć na wynagrodzenie do 5 tys. CAD.

Ottawa zapowiada też rozszerzenie federalnych programów zatrudnienia i staży oraz stworzenie do 116 tys. miejsc pracy. Będą to, jak wyjaśniał Trudeau, finansowane z budżetu federalnego - na przykład - prace związane z identyfikacją kontaktów osób chorych czy zatrudnienie w rolnictwie.

Poszerzone zostaną możliwości korzystania ze wsparcia finansowego dla studentów i zwiększone wypłaty kredytów studenckich.

Dodatkowo rząd przedłuży programy stypendiów, także doktoranckich, dla prowadzących badania naukowe, przekazując na ten cel 291,6 mln CAD. W planach rządu jest też utworzenie miejsc pracy powiązanych z badaniami naukowymi.

Pod koniec marca rząd wprowadził 6-miesięczne moratorium na spłaty kredytów studenckich, a w okresie tym są naliczane odsetki. Dwa tygodnie temu wprowadzono też zmiany do programu wspierającego przedsiębiorstwa w organizowaniu zatrudnienia latem dla osób w wieku 15-30 lat. W ramach tego programu ma powstać 70 tys. miejsc pracy.

Zapowiedziany w środę program wymaga uchwalenia zmian legislacyjnych w parlamencie.

Część studentów miała dotychczas dostęp do programu wypłat Canada Emergency Revenue Benefit (CERB), oferującego 2 tys. CAD co 4 tygodnie na okres 16 tygodni. Jednak to program dla osób, które w ub.r. zarobiły przynajmniej 5 tys. CAD. Tydzień temu organizacje studenckie napisały do premiera list, prosząc o pomoc i rozszerzenie istniejących programów tak, by obejmowały również studentów.

W Kanadzie jest ponad 2,1 mln studentów szkół wyższych.

z Toronto Anna Lach(PAP)