Konsensus rynkowy wynosił 28,5 pkt. 

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.

Niemiecki przemysł

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego sektora przemysłowego wyniósł 34,4 pkt w kwietniu 2020 r. wobec 45,4 pkt przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.

Konsensus rynkowy wynosił 39 pkt.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.

Strefa euro - usługi

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 15,9 pkt w kwietniu 2020 r. wobec 31,7 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.

Konsensus rynkowy wynosił 28,5 pkt.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.

Strefa euro - przemysł

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 33,6 pkt w kwietniu 2020 r. wobec 44,5 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.

Konsensus rynkowy wynosił 39,2 pkt.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.